Terug
Gepubliceerd op 07/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 30/05/2022 - 20:30

Huishoudelijk reglement gemeenteraad - vaststellen

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen.

De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement ten allen tijde wijzigen.

Het digitaal en hybride vergaderen is sinds kort formeel verankerd in het decreet lokaal bestuur.  Teneinde digitale en hybride vergaderingen uitzonderlijk mogelijk te maken, dient het huishoudelijk reglement aangepast te worden.

Van deze aanpassing wordt gebruik gemaakt om nog een paar kleine wijzigingen op te nemen zoals onder meer wijzigingen omtrent de opname van de essentie van de mondelinge vragen en antwoorden in het zittingsverslag in de plaats van in de notulen, omtrent de mogelijkheid tot het indienen van een interpellatie, omtrent de verduidelijking van schriftelijke vragen, omtrent de terugbetaling van vormingen voor de leden van het college van burgemeester en schepenen, enz. 

Hogere regelgeving
  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
  • Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen van 10 september 2021
Vorige beslissingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij het huishoudelijk reglement werd vastgesteld
Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals vastgesteld op de gemeenteraad van 25 februari 2019 wordt opgeheven vanaf heden.

 

Artikel 2.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vastgesteld zoals in bijlage gehecht.