Terug
Gepubliceerd op 06/10/2022

Besluitenlijst  Gemeenteraad

ma 26/09/2022 - 20:00 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

    Goedgekeurd

    De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

   • Afrekening vaccinatiecentrum Nazareth - Goedkeuren

    Goedgekeurd

    De afrekening van het vaccinatiecentrum Nazareth wordt goedgekeurd. 

  • Grondzaken

   • Principiële beslissing tot doven van de openbare verlichting

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad neemt een principiële beslissing met betrekking tot het doven van de openbare verlichting.

  • Financiën

   • Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Meerjarenplanwijziging 2020-2025/1 - Goedkeuren

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijziging 2020-2025/1 van Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn goed.

   • Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budgetwijziging 2022 - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2022/1 van de kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.

   • Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2022 - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2022/1 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart.

   • Kerkfabriek O.-L.-Vr.- Hemelvaart Zevergem - Budget 2023 - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2023 van Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart Zevergem.

   • Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budget 2023 - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2023 van Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.

   • Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2022 - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de semestriële opvolgingsrapportering per 30 juni 2022.

  • Gemeenteraad

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

   • Mondelinge vragen

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de mondelinge vragen en antwoorden.

Namens Gemeenteraad,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad