Terug
Gepubliceerd op 05/07/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 28/06/2021 - 20:00

Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek - goedkeuring

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

Inwoners van De Pinte of personen die een band hebben met De Pinte kunnen de bibliotheek gratis huren om een zelf geschreven of uitgegeven boek voor te stellen aan een publiek.

Deze boekvoorstellingen worden geregeld volgens het reglement 'Boekvoorstellingen in de bibliotheek'.

Hogere regelgeving
  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen
  • Artikel 285 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en zijn latere wijzigingen
Motivering

De bibliotheek vormt de ideale plek om boekvoorstellingen te organiseren.

Door de infrastructuur van de bibliotheek gratis aan te bieden wordt een laagdrempelig podium aangeboden ter promotie van door Pintenaren geschreven boeken.

Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt het Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek, zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, goed.

 

Artikel 2.

Het Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek gaat in vanaf 1 september 2021.

 

Artikel 3.

Het Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek wordt als bijlage toegevoegd aan het algemene Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur