Terug
Gepubliceerd op 17/09/2021

Agenda  Gemeenteraad

ma 27/09/2021 - 20:00 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 7 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op Pintefeest 2021

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op de kermis van Pintefeest 2021

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 13 september 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

  • IZ-Lokale economie

   • Uitbetaling 9840-bonnen na geldigheidsdatum - goedkeuring

  • ROM-Milieu

   • Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT containers, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep - goedkeuring

   • Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedkeuring

  • Grondzaken

   • Grote Steenweg - Landuitstraat - Den Beer - goedkeuring addendum studieopdracht

  • Financiën

   • Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2021 - kennisname

  • Sociale dienst

   • Samenwerkingsovereenkomst I CAN - goedkeuring

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - kennisname

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

   • Mondelinge vragen

Art. 26 van Decreet over het Lokaal Bestuur

De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.

In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.