Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op het webportaal voor de bekendmakingen van lokaal bestuur De Pinte.

Bent u benieuwd naar de agenda’s, lijst van besluiten en notulen van de bestuursorganen in De Pinte?
Dan bent u op deze website aan het juiste adres. Hier vindt u de informatie terug die bekendgemaakt wordt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. U kan de openbare documenten raadplegen van:

 • de gemeenteraad (GR)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
 • het vast bureau (VB)
 • de burgemeester (BU)
 • de voorzitter van het vast bureau (VZ VB)
 • de gemeenteraadscommissies

 

Hoe vindt u een beslissing?

 • Weet u op welke datum de beslissing werd genomen?
  Klik in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de beslissingen die op die datum werden genomen.
 • Als u de beslissingsdatum niet kent, kan u een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken’ hierboven.

 

Inzage

U kan een beslissing die op de besluitenlijst vermeld is, inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3). U richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur.
De aanvraag bevat de volgende gegevens:

 • naam van de aanvrager
 • adres van de aanvrager
 • de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren
 • indien van toepassing, het belang bij inzage of afschrift

 

Klacht indienen

U kan een klacht indienen tegen een besluit bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.

 

Meer info of hulp nodig?

Wilt u graag op de hoogte blijven van de data en de agenda's van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn? Abonneer u dan op de nieuwsbrief ‘Agenda gemeenteraad’.

Raadpleeg de website voor algemene informatie over de bestuursorganen.

De medewerkers van de dienst Interne zaken helpen u graag verder. Bel naar 09 280 80 93 of mail naar internezaken@depinte.be.