Terug College van burgemeester en schepenen

Fri 13/01/2023 - 14:00 Schepenzaal

Goedkeuren verslag vorige vergadering

Interne zaken

A-punt

IZ-Personeel

A-punt

IZ-Onderwijs

A-punt

IZ-IGS

A-punt

ICT

A-punt

Juridische dienst

A-punt

Ruimtelijke ordening en milieu

A-punt

ROM-Stedenbouw

A-punt

ROM-Milieu

A-punt

Grondzaken

A-punt

Vrije tijd

A-punt

VT-Evenementen

A-punt

VT-Sport

A-punt

Financiën

A-punt