Terug
Gepubliceerd op 22/09/2022

Besluit  College van burgemeester en schepenen

vr 16/09/2022 - 14:00

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - gedeeltelijk afsluiten H. Consciencelaan

Aanwezig: Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

Op vrijdag 23 september 2022 heeft een openingsmoment plaats tussen 19 uur en 20 uur ter hoogte van het grasplein in de H. Consciencelaan naar aanleiding van de nieuwe voetpaden in de Kleine Landeigendommen. Voor dit evenement wordt de H. Consciencelaan verkeersvrij gemaakt tussen huisnummer 10 en huisnummer 32.

Hogere regelgeving
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
 • Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • Koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
 • Dienstorder MOW/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 betreffende de procedure aanvullende reglementen op gewestwegen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur
Motivering

Aangezien er voor dit evenement gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein, is het noodzakelijk de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in het belang van de weggebruikers.

Besluit

Artikel 1.

Op 23 september 2022 van 18.30 uur tot 20.00 uur wordt de H. Consciencelaan verkeersvrij gemaakt tussen huisnummer 10 en huisnummer 32.

Er zal een nadar geplaatst worden met verkeersbord C3 ter hoogte van woning met huisnummer 10 en ter hoogte van woning met huisnummer 32.
 
Artikel 2.

Gedurende de periode vermeld in artikel 1 blijft de H. Consciencelaan op de beschreven locatie volledig verkeersvrij voor elke weggebruiker.

Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien. Dit wordt aangegeven met de nodige omleidingsborden F41.

 

Artikel 3.

De maatregelen hiervoor zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie volgens het goedgekeurde signalisatieplan.

 

Artikel 4.

De dienst Openbare Infrastructuur zal de nodige signalisatie aanbrengen volgens het goedgekeurde signalisatieplan.

 

Artikel 5.

Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan

 • Aanvrager/inrichter
 • Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
 • Wijkpolitie gemeentehuis
 • Parket van de Procureur des Konings
 • Dienst 101
 • Brandweer Gent
 • De Lijn Oost-Vlaanderen
 • Noodcentrale 112
 • Dienst Vrije Tijd De Pinte
 • Communicatieambtenaar