Terug College van burgemeester en schepenen

Fri 16/09/2022 - 14:00 Schepenzaal

Goedkeuren verslag vorige vergadering

Interne zaken

A-punt

ROM-Stedenbouw

A-punt

ROM-Milieu

A-punt

Grondzaken

A-punt

VT-Bibliotheek

A-punt

  • Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de verwendag op 8 oktober 2022 goed.

VT-Cultuur

A-punt

VT-Evenementen

A-punt

Financiën

A-punt