Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/06/2022 - 20:00

Wijziging tariefreglement sportpark Moerkensheide - goedkeuren

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Trudo Dejonghe, Christel Verleyen, Hannes Eechaute, Raadsleden
Feiten en context

Om verhuur voor de vaste gebruikers gecombineerd met verhuur aan derde partijen te optimaliseren, zijn er een aantal wijzigingen in het retributiereglement.

Bij veelvuldig verhuur aan verschillende gebruikers, is er soms de noodzaak om extra onderhoud te verrichten aan de buiteninfrastructuur zodoende de sportterreinen in een degelijke staat te houden. vb; grasterreinen.

Om dit op te vangen is er een voorstel om een bijkomende categorie te creëren in het huidige retributiereglement zijnde 'Sportactiviteiten': van verenigingen die spelers onder (semi-) professioneel contract hebben.

Daarnaast is er een wijziging om de praktische, dagelijkse werking te optimaliseren en een 20-beurtenkaart toe te voegen voor individuele gebruikers van het atletiekterrein.

Beide voorstellen hebben geen invloed op de prijssubsidies die van toepassing zijn betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Farys-TMVW.

Hogere regelgeving
  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Vorige beslissingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 10 januari 2011 waarbij de toetreding van de gemeente De Pinte als S-vennoot voor het volledige grondgebied tot de secundaire activiteit van TMVW, volgens de regels en modaliteiten van de statuten van TMVW en van het toetredingsdossier, werd goedgekeurd
  • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 augustus 2011 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen TMVW en de gemeente De Pinte werd goedgekeurd
  • Besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2012 betreffende de uitbreiding van toetreding van de gemeente tot TMVW als vennoot secundaire diensten
  • Besluit van de gemeenteraad van 15 juni 2015 inzake aanpassen gebruikersovereenkomst, inwendige orde reglement en tariefreglement sportpark Moerkensheide
Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement sportpark Moerkensheide, zoals gevoegd in bijlage dewelke integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed.


Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVW-Farys conform de samenwerkingsovereenkomst.