Terug
Gepubliceerd op 29/08/2022

Besluit  College van burgemeester en schepenen

vr 19/08/2022 - 14:00

Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen - aanpassing tarief naamplaatje

Aanwezig: Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Feiten en context

De in het retributiereglement vastgelegde prijs voor de aanschaf van een gegraveerd naamplaatje bedraagt 35 euro.

De huidige kostprijs voor dit plaatje bedraagt 60,50 euro.

Het is aangewezen deze kosten volledig door te rekenen aan de aanvrager.

Hogere regelgeving
  • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Vorige beslissingen
  • Gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 - Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
  • Gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2021 - Delegatiereglement en verrichtingen die uitgesloten zijn van de visumverplichting
Motivering

In het huidig retributiereglement is de kostprijs voor een gegraveerd naamplaatje nav een uitstrooiing van de as van een overledene op de gemeentelijke begraafplaatsen vastgelegd op 35 euro.

Door de prijsstijgingen in de loop van de jaren is de huidige kostprijs momenteel 60,50 euro.

Concreet wil dit zeggen dat onze organisatie momenteel per naamplaatje een bijdrage doet van 25,50 euro.

Het voorstel is om de volledige kostprijs voor een naamplaatje aan te rekenen maar met voorkeur een 'rond' bedrag te hanteren.

Plaats in meerjarenplan en budget
  • 2022/0-BZN/0990-02/613000/GEMEENTE/BZN/IP-GEEN
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen beslist bij delegatie dat de kostprijs voor een gegraveerd naamplaatje naar aanleiding van een uitstrooiing van de as van een overledene wordt doorgerekend aan de aanvrager tegen het bedrag van 60 euro.


Artikel 2.

Het besluit gaat in op 1 september 2022.