Terug
Gepubliceerd op 29/08/2022

Besluitenlijst  College van burgemeester en schepenen

vr 19/08/2022 - 14:00 Schepenzaal
 • Goedkeuren verslag vorige vergadering

  • Goedkeuren verslag vorige vergadering

   Goedgekeurd

   Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

  • Definitieve vaststelling agenda gemeenteraad

   Goedgekeurd

   De agendapunten die worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 29 augustus 2022 worden vastgesteld.

 • Interne zaken

  • A-punt

   • Periodieke uitbetaling premies jubileum

    Goedgekeurd

    Het college van burgemeester en schepenen keurt de premieaanvragen van de jubilarissen goed.

 • IZ-Personeel

  • A-punt

   • Aanstelling van een administratief medewerker openbare infrastructuur (C1-C3) in contractueel verband met voltijdse prestaties in vervanging van een personeelslid in onbetaald verlof

    Goedgekeurd

    Er wordt een tijdelijk administratief medewerker openbare infrastructuur (C1-C3) aangesteld.

 • ROM-Stedenbouw

  • A-punt

   • Weigering van de omgevingsvergunning Stas Marc - Acacialaan 19 (dossier OV/2022/00083)

    Goedgekeurd

    De omgevingsvergunning wordt geweigerd. Aan de weigering worden lasten verbonden.

   • Omgevingsvergunning De Vrieze Kenny-De Weerdt Tine - Nazarethstraat 61 (dossier OV/2022/00059)

    Goedgekeurd

    De omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Aan de vergunning worden lasten verbonden.

 • ROM-Milieu

  • A-punt

   • Afwijking van de geluidsnormen - Avond van de Dubbels

    Goedgekeurd

    De afwijking van de geluidsnormen wordt goedgekeurd voor het evenement in open lucht (terras tennisclub) (het opgegeven dB(A) mag niet overschreden worden).

 • Grondzaken

  • A-punt

   • Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - afsluiten Baron de Gieylaan asfalteringswerken

    Goedgekeurd

    Er wordt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goedgekeurd voor het afsluiten van de Baron de Gieylaan vanaf de rotonde aan De Post tot voorbij de aansluiting met de Florastraat ter hoogte van huisnummer 157 voor het uitvoeren van asfalteringswerken.

 • Burgerzaken

  • A-punt

   • Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen - aanpassing tarief naamplaatje

    Goedgekeurd

    Het college van burgemeester en schepenen legt de kostprijs voor een gegraveerd naamplaatje naar aanleiding van een uitstrooiing van de as van een overledene vast.

   • Ambtshalve afvoering uit de registers

    Goedgekeurd

    De betrokkene wordt van ambtswege uit de registers van De Pinte afgevoerd.

 • Vrije tijd

  • A-punt

   • Tijdelijke verordening op het politiereglement - Speelstraat Begonialaan 27 augustus 2022

    Goedgekeurd

    De openbare weg Begonialaan kan ingericht worden als speelstraat van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022, dagelijks van 10 uur tot en met 19 uur. De maatregelen hiervoor worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie.

 • Financiën

  • A-punt

   • Lijsten aanrekeningen

    Goedgekeurd

    Het college keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

   • Goedkeuren goedkeuringslijsten uitgaande facturen

    Goedgekeurd

    Het college keurt de lijst van uitgaande facturen goed.

   • Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon

    Goedgekeurd

    Het college keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

Namens College van burgemeester en schepenen,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lieve Van Lancker
Wd. burgemeester