Terug College van burgemeester en schepenen

Fri 20/01/2023 - 14:00 Schepenzaal

Goedkeuren verslag vorige vergadering

Interne zaken

A-punt

IZ-Personeel

A-punt

IZ-Onderwijs

A-punt

ROM-Stedenbouw

A-punt

ROM-GIS

A-punt

Grondzaken

A-punt

Burgerzaken

A-punt

Vrije tijd

A-punt

VT-Cultuur

A-punt

VT-Evenementen

A-punt

Financiën

A-punt