Terug
Gepubliceerd op 07/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 30/05/2022 - 20:30

Verlenging reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Afwezig: Trudo Dejonghe, Raadslid
Feiten en context

Op de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2021 werd het 'Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte' goedgekeurd. De bedoeling was om enerzijds lokale café- en restaurantuitbaters te stimuleren en te ondersteunen bij het organiseren van een muziekoptreden en anderzijds om lokale artiesten ook meer speelkansen te geven.

In 2021 behandelde de cultuurdienst 12 aanvragen met een betoelaging van in totaal 1383,28 euro en met een mix van lokale/regionale bands.

De diensten wensen dit reglement te behouden en te verlengen voor twee jaar, omdat dit reglement ten eerste een duidelijke meerwaarde biedt voor het culturele en economische leven in De Pinte en ten tweede omdat er met dit reglement nog heel wat groeipotentieel is om meer muzikanten en horeca-uitbatingen uit De Pinte aan te spreken.

In het kader van een mogelijke verlenging van dit reglement heeft de cultuurdienst dit reglement ter advies voorgelegd aan de cultuurraad. Hieruit kwam het belang naar voren om het reglement nog meer te promoten bij lokale café- en restaurantuitbaters enerzijds en bij lokale muziekartiesten/bands anderzijds.

Er wordt voorgesteld om het 'Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte' te verlengen met twee jaar.

Hogere regelgeving
  • Decreet Lokaal bestuur
Vorige beslissingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 betreffende "Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte - goedkeuring"
Plaats in meerjarenplan en budget

2022/0-CLT/0739-03/649273/GEMEENTE/CLT/IP-GEEN

Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel.

De gemeenteraad gaat akkoord met een verlenging voor twee jaar van het 'Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte'.