Terug
Gepubliceerd op 07/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 30/05/2022 - 20:30

Terrasreglement - vaststellen

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

Inname van het openbaar domein vereist toelating door de overheid. Zo ook voor inname openbaar domein door een horeca-uitbater voor het opstellen van een terras.  Tot op heden werd een dergelijke aanvraag ad hoc behandeld door het schepencollege, bij gebrek aan een reglement. Een reglement biedt een algemeen behandelingskader aan het college en een stuk rechtszekerheid aan de aanvragers. Een ontwerp van terrasreglement voor grondgebied De Pinte ligt nu voor. De ontwerptekst werd reeds afgetoetst met de gemeentelijke administratie.

De tekst start met een reeks definities.  Aan de aanvrager wordt de keuze geboden tussen een jaarterras (dat permanent blijft staan en in principe ook een omgevingsvergunning vergt, naast de terrasvergunning) en een seizoenterras (van bvb 15 maart tot 15 november).

De aanvraag moet gericht zijn aan het schepencollege en wel 60 dagen voor de geplande opstelling.

Op de vernieuwde website zal voorzien worden dat dergelijke aanvraag ook digitaal (en dus buiten de openingsuren) kan gebeuren. Bij de aanvraag moeten foto’s en een schets gevoegd worden.

Diverse interne diensten (mobiliteit, omgeving, technische dienst, politie,..) formuleren een advies ten aanzien van het college dat beslist. Eventueel kan er vooraf een plaatsbezoek gebracht worden door de diensten ifv hun advies. En kan er een plaatsbeschrijving (foto’s) gemaakt worden van het openbaar domein, vooraleer het toegestane terras wordt opgesteld.

In het ontwerpreglement staan ook de principes van openbare veiligheid en openbare orde opgesomd, evenals technische minimumvereisten voor het terrasmateriaal.

Daarnaast tevens enkele bepalingen ivm aansprakelijkheid en sancties bij niet-naleving.

Tenslotte een overgangsbepaling: op nieuwe aanvragen is het nieuwe reglement meteen van toepassing vanaf haar inwerkingtreding. Bestaande (vergunde) terrassen worden gedoogd maar moeten tegen een bepaalde datum (31 oktober 2022) een nieuwe aanvraag hebben ingediend, conform dit nieuwe reglement. Vanaf 1 januari 2023 voldoen dan alle terrassen aan de bepalingen van dit reglement.

 

 

 

Hogere regelgeving
  • Decreet op het lokaal bestuur van 22 december 2017
Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel.

De gemeenteraad stelt het terrasreglement zoals in bijlage gevoegd, vast.