Terug
Gepubliceerd op 16/09/2022

Agenda  Gemeenteraad

ma 26/09/2022 - 20:00 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

   • Afrekening vaccinatiecentrum Nazareth - Goedkeuren

  • Grondzaken

   • Principiële beslissing tot doven van de openbare verlichting

  • Financiën

   • Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Meerjarenplanwijziging 2020-2025/1 - Goedkeuren

   • Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budgetwijziging 2022 - Kennisname

   • Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2022 - Kennisname

   • Kerkfabriek O.-L.-Vr.- Hemelvaart Zevergem - Budget 2023 - Kennisname

   • Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budget 2023 - Kennisname

   • Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2022 - Kennisname

  • Gemeenteraad

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

   • Mondelinge vragen

Art. 26 van Decreet over het Lokaal Bestuur

De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.

In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.