Terug
Gepubliceerd op 16/09/2022

Agenda  Raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/09/2022 - 21:30 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

   • Principiële beslissing tot toetreding tot Zorgband Leie & Schelde

  • Financiën

   • Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2022 - Kennisname

 • Vragen en mededelingen

  • Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

  • Mondelinge vragen

Art. 26 en 74 van het Decreet over het Lokaal Bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig is.
De raad voor maatschappelijk welzijn kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.