Terug
Gepubliceerd op 06/10/2022

Besluitenlijst  Raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/09/2022 - 21:30 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

    Goedgekeurd

    De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

   • Principiële beslissing tot toetreding tot Zorgband Leie & Schelde

    Goedgekeurd

    De raad voor maatschappelijk welzijn gaat principieel akkoord dat OCMW De Pinte toetreedt tot de Zorgband Leie en Schelde.

  • Financiën

   • Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2022 - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de semestriële opvolgingsrapportering per 30 juni 2022.

  • Sociale dienst

   • Erkenning dienst thuiszorg - goedkeuren stopzetting (agendapunt bij hoogdringendheid)

    Goedgekeurd

    De raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot stopzetting van de erkende dienst thuiszorg met ingang van 1 januari 2023.

 • Vragen en mededelingen

  • Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

   Ter kennis genomen

   De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

  • Kwaliteit van de zorg, veiligheid bewoners en personeelsbeleid in Woonzorgcentrum Scheldevelde (Interpellatie aangevraagd door raadslid Quintyn)

   Ter kennis genomen

   De raad voor maatschappelijk welzijn behandelt de interpellatie.

  • Mondelinge vragen

   Ter kennis genomen

   De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de mondelinge vragen en antwoorden.

Namens Raad voor maatschappelijk welzijn,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn