Terug
Gepubliceerd op 06/10/2022

Bijkomende agenda  Raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/09/2022 - 21:30 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

   • Principiële beslissing tot toetreding tot Zorgband Leie & Schelde

  • Financiën

   • Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2022 - Kennisname

 • Vragen en mededelingen

  • Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

  • Kwaliteit van de zorg, veiligheid bewoners en personeelsbeleid in Woonzorgcentrum Scheldevelde (Interpellatie aangevraagd door raadslid Quintyn)

  • Mondelinge vragen