Terug
Gepubliceerd op 05/07/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 28/06/2021 - 20:00

Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek - goedkeuring

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

Verenigingen en privépersonen kunnen de piano in de bibliotheek gebruiken buiten de openingsuren van de bibliotheek bij het huren van de lokalen van de bibliotheek.

Op het gebruik van de piano wordt een retributie geheven zoals vastgelegd in het Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek, dat ter goedkeuring voorligt.

Hogere regelgeving
  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen
  • Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en zijn latere wijzigingen
Motivering

De retributie voor het gebruik van de piano door de verenigingen en privépersonen wordt vastgelegd in het Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek.

In dit retributiereglement worden de afspraken uit de Afsprakennota Piano in de bibliotheek 2021-2025 voor verenigingen en privépersonen opgenomen.

Plaats in meerjarenplan en budget
  • 2021/0-BIBLGDRM/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
  • 2021/0-BIBONTMT/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
  • 2021/0-CLTCREAT/0739-02/613000/GEMEENTE/CLT/IP-GEEN
Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt het Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek, zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, goed.

 

Artikel 2.

Dit Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek wordt toegevoegd aan het Retributiereglement Gebruik infrastructuur Lokaal Bestuur van 16 december 2019.