Terug
Gepubliceerd op 31/08/2021

Notulen  Gemeenteraad

ma 28/06/2021 - 20:00 Digitaal
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur

De voorzitter opent de zitting op 28/06/2021 om 19:52.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de beslissingen van de federale overheid betreffende het coronavirus (Covid-19), is op 26 oktober 2020 een burgemeesterbesluit opgemaakt waarbij beslist werd dat de gemeenteraad enkel nog digitaal zal plaatsvinden.

 

Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting:

2021/MVDA/4: In antwoord op de vraag betreffende het aantal fietsdiefstallen aan het station worden volgende cijfers meegedeeld:


 

2021/WV/6: In antwoord op de vraag omtrent de betaling via domiciliëring voor de buitenschoolse opvang wordt geantwoord dat deze optie op de website niet voorzien kan worden. De site dient enkel voor het aanvragen van opvang en niet voor het aanpassen van het dossier. Er zal worden onderzocht of er in de toekomst op de algemene Ferm-website een klantenzone kan worden voorzien waar wel dossiergegevens aangepast kunnen worden.

 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het Lokaal Bestuur
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 en het burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Bij burgemeesterbesluit van 10 november 2020 werd de politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) opgelegd. Bij burgemeesterbesluit van 23 november 2020 werd het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) opgeheven en werden bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) vastgelegd.

    Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België in te perken waren drastische maatregelen vereist.

    Bijgevolg werden er dringend maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid. Deze maatregelen waren noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang kwam.

    Algemeen werd aangeraden minstens 1,5 meter afstand te houden tussen personen.

    Op heden is de piek in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voorbij.

    Het skatepark en het omnisportterrein wordt bijgevolg terug open gesteld voor het publiek vanaf zaterdag 12 juni 2021 zonder bijkomende maatregelen bij burgemeesterbesluit van 10 juni 2021.

    Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval.

    Hogere regelgeving
    • artikel 134 § 1 en 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet
    • Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
    • Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
    • Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    Vorige beslissingen
    • Tijdelijk politiereglement van 28 juli 2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen
    • Burgemeesterbesluit van 10 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
    • Burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
    • Burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 en het burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.
    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 en het burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Bij burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 werd het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen gedeeltelijk opgeheven. Hierdoor is het enkel nog verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke gebouwen en faciliteiten.

    Deze maatregel is verantwoordbaar gezien de aanzienlijke daling in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

    De mondmaskerplicht kon dan ook gedeeltelijk worden opgeheven.

    Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval.

    Hogere regelgeving
    • Artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet
    • Ministeriële besluiten van 30 juni 2020 en 10 juli 2020 over de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
    • Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
    • Richtlijnen van de Veiligheidsraad van 23 juli 2020 en 27 juli 2020
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
    Vorige beslissingen
    • Burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen.
    • Burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen.
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen.

   • Begrotingsrekening 2020– Politiezone Schelde - Leie - kennisname

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    De begrotingsrekening 2020 van de politiezone Schelde - Leie is goedgekeurd door de politieraad van 24 juni 2021.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingsrekening 2020 van de politiezone Schelde - Leie.

   • Hulpverleningszone Centrum: budgetwijziging 2021/1 - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2021 – Goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Vanaf 1 januari 2019 vormen 18 steden en gemeenten de Hulpverleningszone Centrum.

    De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 28 oktober 2020 zoals wettelijk voorgeschreven de begroting voor het dienstjaar 2021 goedgekeurd.

    De begroting 2021 wordt een eerste keer bijgestuurd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

    • opname bijkomende federale dotaties en het bijsturen van de personeelsbegroting.
    • het begrotingsresultaat van 2020 van 3,4 mio euro wordt in de voorliggende begrotingswijziging volledig geristorneerd volgens de verdeelsleutel 2020.

    De aanpassingen hebben tot gevolg dat de gemeentelijke dotatie kan dalen.

     

    Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum op 26 mei 2021 het ontwerp van de begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2021 goed.

    De definitieve goedkeuring door de zoneraad is voorzien op 23 juni 2021.

     

    De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te worden door de verschillende gemeenteraden van de zone. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2021 door De Pinte volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

    • voor exploitatie: 268 381,52 euro
    • voor investeringen: 28 753,20 euro
    • bijdrage voor de pensioenen: 1 054,64 euro

     

    Het aandeel van gemeente De Pinte in het begrotingsresultaat 2020 bedraagt 20 479,58 euro. Dit bedrag wordt in de voorliggende begrotingswijziging geristorneerd.

     

    De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 definitief te kunnen goedkeuren.

    Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal tevens worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
    • Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
    • Koninklijk Besluit van 19 april 2014 betreffende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 waarbij het dotatiebesluit - Begroting 2021 van de Hulpverleningszone Centrum goedgekeurd werd
    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 2021/0-DOTATIE/0410-03/649441: 293 488 euro
    • 2022/1-DOTATIE/0410-03/664800: 28 760 euro
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2021 van de Hulpverleningszone Centrum goed

    • voor exploitatie: 268 381,52 euro
    • voor investeringen: 28 753,20 euro
    • bijdrage voor de pensioenen: 1 054,64 euro

     

     

    Artikel 2. 

    Een afschrift zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de gouverneur van de provincie en aan de voorzitter van de zoneraad.

   • Rapportering organisatiebeheersing 2020 - Kennisname

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

    De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing.

    In uitvoering hiervan wordt het verslag met betrekking tot werkingsjaar 2020 voorgelegd.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreft het vaststellen kader voor organisatiebeheersing
    Adviezen
    • Advies managementteam van 17 juni 2021 betreft rapport organisatiebeheersing 2020
    Besluit

    Enig artikel.

    Er wordt kennisgenomen van de rapportering organisatiebeheersing werkingsjaar 2020.

  • IZ-IGS

   • Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - algemene vergadering op 30 juni 2021

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    De gemeente De Pinte is aandeelhouder van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening. Het bestuur ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering, die op elektronische wijze zal doorgaan op 30 juni 2021 om 14 uur.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 in verband met de aanstelling van de vertegenwoordigers voor de Gemeentelijke holding NV - in vereffening
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.
    De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening op 30 juni 2021.

    1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over het boekjaar 2020
    2. Bespreking door de vereffenaars van de jaarrekening over het boekjaar 2020
    3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2020 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten
    4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2020
    5. Vraagstelling

     

    Artikel 2.
    De raad draagt de vertegenwoordiger, de heer Kristof Agache, schepen, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, mevrouw Leen Gryffroy, raadslid, op om namens het bestuur op te treden op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening op 30 juni 2021 en hun stemgedrag af stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

     

    Artikel 3.
    Deze beslissing wordt bezorgd aan de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening, samen met de volmacht voor de vertegenwoordiger op het mailadres avgh@quinz.be.

  • IZ-Lokale economie

   • Samenwerkingsovereenkomst 'Expert lokale economie' - verlenging

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Het gemeentebestuur van De Pinte heeft ingetekend op het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit’ dat door de Provincie Oost-Vlaanderen wordt uitgerold. Dit project wil het lokale beleid afstemmen op de behoeften van de ondernemers, via een verbetering van de dienstverlening. Lokale overheden beschikken echter niet altijd over de nodige capaciteit en specialismen die nodig zijn om te voldoen aan de verwachtingen van ondernemers.

    Met het traject van gedeelde experten lokale economie stelt de Provincie Oost-Vlaanderen personeelsleden ter beschikking aan lokale besturen voor het opzetten en uitvoeren van een ondernemersvriendelijke dienstverlening. Door de EFRO-steun kan deze terbeschikkingstelling gebeuren aan een zeer gunstig tarief.

    Het project ‘Onderneem Er Op Uit’ wordt gefinancierd vanuit het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (372.025,92 euro), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (372.025,92 euro) en het Vlaamse Hermesfonds (186.012,96 euro).

    De Provincie heeft reeds gedurende de eerste 6 maanden van dit jaar een expert lokale economie ter beschikking gesteld van de gemeente De Pinte a rato van 20 dagen over een periode van 6 maanden. De gemeente betaalt aan de Provincie de kosten die de terbeschikkingstelling met zich meebrengt. De kostprijs voor de terbeschikkingstelling bedraagt voor zes maanden forfaitair 1 920,00 euro.

    De overeenkomst was geldig voor een periode van zes maanden tot en met 30 juni 2021 en wordt positief geëvalueerd. Vandaar dat wordt voorgesteld om na afloop van die zes maanden de overeenkomst te verlengen, opnieuw voor een periode van zes maanden.

    Hogere regelgeving
    • Artikel 41 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    Vorige beslissingen
    • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2020 betreffende de princiepsbeslissing omtrent de deelname aan het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit'
    • Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 betreffende "Samenwerkingsovereenkomst 'Expert lokale economie' - goedkeuring"
    Plaats in meerjarenplan en budget
    • B-DORPECON/0500-00/616422/PER/P025-2025
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 'Expert lokale economie', zoals in bijlage aan deze beslissing gehecht.


    Artikel 2.

    De algemeen directeur, Veerle Goethals, en de voorzitter van de raad, Vincent Van Peteghem, worden gemachtigd om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

  • Juridische dienst

   • EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte vzw - aanvaarding saldo activa

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Afwezig: Laure Reyntjens, Schepen
    Feiten en context

    Op de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2021 werd EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte ontbonden en werd beslist om de resterende activa naar de gemeente De Pinte te laten gaan met als voorwaarde dat het geld enkel kan gebruikt worden voor hetzelfde doel.

    Op de buitengewone algemene vergadering van 3 juni 2021 werd EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte vereffend.

    De resterende activa bedragen op 14 juni 2021:

    • 19 622,84 euro op de rekening
    • 5 schuldvorderingen van in totaal 1 784,88 euro, waarvan 1 met een afbetalingsplan en 1 schuldenaar die in collectieve schuldenregeling zit
    Hogere regelgeving
    • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 betreffende de algemene vergadering waarbij de statuten van EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte vzw werden goedgekeurd
    • Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid en een plaatsvervanger voor EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte vzw werden aangeduid
    • Besluit van de gemeenteraad van 26 april 2021 betreffende de buitengewone algemene vergadering - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
    • Besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 betreffende de buitengewone algemene vergadering - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad aanvaardt de resterende activa van de ontbonden EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte en zal dit geld aanwenden voor hetzelfde doel als de ontbonden EVA.

  • Grondzaken

   • Reglement ambulante activiteiten op openbaar domein en privédomein - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Het huidig gemeentelijk reglement ambulante activiteiten is niet meer aangepast aan de recente wetgeving, meer bepaald het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Ook werd een luik ‘occasionele verkoop met niet-commercieel karakter’ toegevoegd. Een voorstel van aanpassing ligt voor.

    Hogere regelgeving
    • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
    • KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
    • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
    • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    • Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en raadpleging
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten openbare markten
    • Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten openbare markten
    Adviezen
    • Advies van Vlaio van 29 april 2021
    • Advies van de LEM-raad van 27 mei 2021
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt het reglement voor de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein en privédomein, zoals gehecht in bijlage, goed.

     

    Artikel 2.

    Het reglement treedt in werking op 1 juli 2021.

     

    Artikel 3.

    Het reglement ambulante activiteiten, goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2019, wordt opgeheven.

     

    Artikel 4.

    Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

   • Belastingreglement ambulante activiteiten op openbaar domein en privédomein - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Het huidig gemeentelijk reglement ambulante activiteiten is niet meer aangepast aan de recente wetgeving, meer bepaald het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Ook werd een luik ‘occasionele verkoop met niet-commercieel karakter’ toegevoegd. Een voorstel van aanpassing ligt voor.

    Naar aanleiding van de herziening van dit gemeentelijk reglement werd ook het huidig belastingreglement geëvalueerd. Het huidig belastingreglement ambulante activiteiten werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en is geldig tot en met 31 december 2025. Dit reglement bevat 24 verschillende tarieven. Het voorstel van nieuwe reglement bevat een vereenvoudiging naar 7 tarieven.

    Een eerste ontwerp van aanpassing reglement werd voorgelegd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het ABB merkte op dat het reglement slaat op zowel privédomein als op openbaar domein en daarom een belastingreglement moet zijn; een retributie kan immers niet van toepassing zijn op privédomein. Daarnaast kan in één belastingreglement zowel de inname op openbaar als op privédomein door ambulante activiteiten getaxeerd worden.

    Hogere regelgeving
    • KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
    • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting en latere wijzigingen
    • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
    • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    • Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en raadpleging
    • Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2009 betreffende de belasting op plaatsen van kramen op het openbaar domein of op privédomein langsheen het openbaar domein
    • Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 betreffende de belasting op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante activiteiten op het openbaar domein
    • Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende belastingreglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante activiteiten op het openbaar domein
    Adviezen
    • Advies van de LEM-raad van 27 mei 2021
    • Advies van ABB van 10 mei 2021
    Motivatie stemgedrag

    De fractie Ruimte stemt tegen dit belastingreglement. Zij wensen dit belastingreglement af te schaffen. Zo worden de ambulante handelaars op dezelfde wijze behandeld als de foorkramers voor wie de belasting ook werd afgeschaft. Bovendien weegt de kost en administratieve opvolging niet op tegen de lage inkomsten.

     

    De fractie Open Vld keurt dit punt goed en kijkt uit naar de evaluatie en de overweging naar het nut van het bestaan van dit belastingreglement.

    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute
    Tegenstanders: Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn
    Resultaat: Met 15 stemmen voor, 6 stemmen tegen
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor de ambulante activiteiten op het openbaar domein en privédomein, zoals gehecht in bijlage, goed.

     

    Artikel 2.

    Het reglement treedt in werking op 1 juli 2021 en geldt tot en met 31 december 2025.

     

    Artikel 3.

    Het bestaande retributiereglement ambulante activiteiten, goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2019, wordt opgeheven met uitzondering voor de reeds lopende vergunningen. 

     

    Artikel 4.

    Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

   • Restauratie Kapel van Hemelrijk - Goedkeuring verrekening 1

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Op 26 februari 2021 werd de opdracht tot restauratie van de Kapel van Hemelrijk - Beukendreef 1 gegund aan firma A2Z Renovatie bvba (0463.779.764), Schatting 54 te 8210 Zedelgem. In het bestek stond dat na het verwijderen van de klimop aan de kolommen de stuurgroep diende verwittigd te worden om de toestand van het metselwerk te evalueren. Op vrijdag 11 juni 2021 werd de toestand van het metselwerk en de stabiliteit van de kolommen nagezien. Uit dit nazicht blijkt dat het metselwerk van de kolommen in slechte staat is en zowel het metselwerk als de fundering moeten worden aangepakt om de stabiliteit te verzekeren.

    De aannemer werd gevraagd een offerte op te maken voor dit onvoorziene meerwerk. De aannemer diende op 14 juni 2021 een offerte in ten bedrage van 4.512,50 euro exclusief btw of 5.460,13 euro inclusief btw.

    Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 15,36%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 33.893,33 euro + 7.117,60 euro (btw) = 41.010,93 euro bedraagt. Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.

    Hogere regelgeving
    • Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen
    • KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/2 (Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder)
    • Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen
    • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave (excl. btw) bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet)
    • KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°
    • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen
    • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht
    • Bestuursdecreet van 7 december 2018
    Vorige beslissingen
    • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 december 2020 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht
    • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2021 betreffende de gunning van de opdracht restauratie Kapel van Hemelrijk
    Motivering

    De dienst Openbare Infrastructuur acht het meerwerk nodig om het herstel van de fundering en de kolommen te kunnen uitvoeren.

    Plaats in meerjarenplan en budget
    • B-DORPSLVN/0729-01/211007/CLT/P033-2025
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Restauratie Kapel van Hemelrijk” voor het totaal bedrag in meer van 4.512,50 euro + 947,63 euro (btw) = 5.460,13 euro.

  • VT-Bibliotheek

   • Afsprakennota Piano in de bibliotheek 2021-2025 - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    De bibliotheek gaat een samenwerking aan met Muziekschool De Pinte vzw waarbij Muziekschool De Pinte vzw een vleugelpiano aankoopt die een permanente plaats krijgt op de benedenverdieping in de bibliotheek.

    Deze piano is uitgerust met een 'silent-systeem' waarbij de pianospeler enkel de piano hoort in een koptelefoon. Leden van de bib kunnen tijdens de openingsuren gratis gebruik maken van deze piano. Buiten de openingsuren kunnen verenigingen of particulieren deze piano huren. De piano kan dan ook zonder silent-systeem bespeeld worden. Gemeente De Pinte kan van deze piano gratis gebruik maken tijdens haar activiteiten of evenementen.

    Muziekschool De Pinte vzw kan 20 keer per jaar gratis gebruik maken van de bib voor instrumentvoorstellingen, toonmomenten, ..

    Muziekschool De Pinte vzw staat in voor de aankoop van de piano met silent-systeem en slot, voorzien van een beschermcoating, een pianohoes en pianostoel.

    Gemeente De Pinte staat in voor de brandverzekering en headphone. Muziekschool De Pinte vzw gaat een onderhoudscontract aan met een leverancier onderhoud piano. Gemeente De Pinte betaalt jaarlijks aan Muziekschool De Pinte vzw de kostprijs voor het onderhoudscontract van dat jaar.

    Dit alles wordt geregeld via de afsprakennota 'Piano in de bibliotheek 2021-2025'.

    Na 1 jaar wordt deze afsprakennota geëvalueerd. Na 4 jaar wordt de samenwerking principieel geëvalueerd.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen
    • Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en zijn latere wijzigingen
    Adviezen
    • De afsprakennota 'Piano in de bibliotheek 2021-2025' werd gunstig geadviseerd door het beheersorgaan van de bibliotheek via mail op 8 juni 2021.
    • De afsprakennota 'Piano in de bibliotheek 2021-2025' werd gunstig geadviseerd door de cultuurraad op 25 mei 2021.
    Motivering
    Belang voor bib:
    • Het instrument zet bezoekers aan tot een bredere cultuurbeleving
    • Biedt de mogelijkheid om laagdrempelige optredens in te richten
    • Het instrument kan een spraakmaker zijn en zorgen voor een meer sociale beleving in de bibliotheek
    • De bib kan er zelf gebruik van maken tijdens haar activiteiten
    • Het instrument geeft nog meer ‘cachet’ aan de bib
    Belang inwoners of verenigingen
    • Inwoners kunnen tijdens openingsuren gratis komen spelen
    • Verenigingen kunnen de piano huren bij hun activiteiten in de bib
    Belang muziekschool
    • Leerlingen van de muziekschool kunnen oefenen op een vleugelpiano
    • Er kunnen leerlingenconcerten, masterclasses en muzikaal opgeluisterde workshops/lezingen ingericht worden

    Kosten voor Gemeente De Pinte:

    • onderhoudscontract: 608,63 euro
    • brandverzekering: 23,94 euro
    • headphone: 50-60 euro
    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 2021/0-BIBLGDRM/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
    • 2021/0-BIBONTMT/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
    • 2021/0-CLTCREAT/0739-02/613000/GEMEENTE/CLT/IP-GEEN
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt de afsprakennota 'Piano in de bibliotheek 2021-2025', zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, goed.

     

    Artikel 2.

    De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Vincent Van Peteghem, en algemeen directeur, mevrouw Veerle Goethals, worden gemachtigd om de afsprakennota te ondertekenen.

   • Dienstreglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte - wijzigingen - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context
    Leden van de bibliotheek in het bezit van een geldige lenerspas kunnen gratis gebruik maken van de piano tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
    Dit gebruik wordt geregeld in artikel 21 van het dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, dat ter goedkeuring voorligt.
    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen
    • Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en zijn latere wijzigingen
    Adviezen
    • Het gewijzigde dienstreglement werd gunstig geadviseerd door het beheersorgaan van de bibliotheek via mail op 8 juni 2021
    Motivering

    Het gebruik van de piano door de leden van de bibliotheek wordt vastgelegd in het dienstreglement van de bibliotheek.

    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 2021/0-BIBLGDRM/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
    • 2021/0-BIBONTMT/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
    • 2021/0-CLTCREAT/0739-02/613000/GEMEENTE/CLT/IP-GEEN
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt het gewijzigde dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte met betrekking tot het gebruik van de piano door de leden van de bibliotheek, zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, goed.

     

    Artikel 2.

    Het gewijzigde dienstreglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte gaat in op 1 september 2021.

     

    Artikel 3.

    Het dienstreglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte wordt kenbaar gemaakt aan de leners.

     

    Artikel 4.

    Het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 aangaande goedkeuring 'Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect - aanpassingen informatieveiligheid en toevoeging privacyverklaring met goedkeuren van het gewijzigde dienstreglement' blijft in werking tot en met 31 augustus 2021.

   • Gebruikersreglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Verenigingen en privépersonen kunnen de piano in de bibliotheek gebruiken buiten de openingsuren van de bibliotheek bij het huren van de lokalen van de bibliotheek.

    Dit gebruik wordt geregeld in het Gebruikersreglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek, dat ter goedkeuring voorligt.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen
    • Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en zijn latere wijzigingen
    Motivering

    Het gebruik van de piano door de verenigingen en privépersonen wordt vastgelegd in het Gebruikersreglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek.

    In dit gebruikersreglement worden de afspraken uit de Afsprakennota Piano in de bibliotheek 2021-2025 voor verenigingen en privépersonen opgenomen.

    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 2021/0-BIBLGDRM/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
    • 2021/0-BIBONTMT/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
    • 2021/0-CLTCREAT/0739-02/613000/GEMEENTE/CLT/IP-GEEN
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt het Gebruikersreglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek, zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, goed.

     

    Artikel 2.

    Dit Gebruikersreglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek wordt toegevoegd aan het Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur van 30 juni 2020.

   • Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Verenigingen en privépersonen kunnen de piano in de bibliotheek gebruiken buiten de openingsuren van de bibliotheek bij het huren van de lokalen van de bibliotheek.

    Op het gebruik van de piano wordt een retributie geheven zoals vastgelegd in het Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek, dat ter goedkeuring voorligt.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen
    • Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en zijn latere wijzigingen
    Motivering

    De retributie voor het gebruik van de piano door de verenigingen en privépersonen wordt vastgelegd in het Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek.

    In dit retributiereglement worden de afspraken uit de Afsprakennota Piano in de bibliotheek 2021-2025 voor verenigingen en privépersonen opgenomen.

    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 2021/0-BIBLGDRM/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
    • 2021/0-BIBONTMT/0703-02/613000/GEMEENTE/BIB/IP-GEEN
    • 2021/0-CLTCREAT/0739-02/613000/GEMEENTE/CLT/IP-GEEN
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt het Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek, zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, goed.

     

    Artikel 2.

    Dit Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek wordt toegevoegd aan het Retributiereglement Gebruik infrastructuur Lokaal Bestuur van 16 december 2019.

   • Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Inwoners van De Pinte of personen die een band hebben met De Pinte kunnen de bibliotheek gratis huren om een zelf geschreven of uitgegeven boek voor te stellen aan een publiek.

    Deze boekvoorstellingen worden geregeld volgens het reglement 'Boekvoorstellingen in de bibliotheek'.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen
    • Artikel 285 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en zijn latere wijzigingen
    Adviezen
    • Het Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek werd gunstig geadviseerd door het beheersorgaan van de bibliotheek op 19 mei 2021
    Motivering

    De bibliotheek vormt de ideale plek om boekvoorstellingen te organiseren.

    Door de infrastructuur van de bibliotheek gratis aan te bieden wordt een laagdrempelig podium aangeboden ter promotie van door Pintenaren geschreven boeken.

    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt het Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek, zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, goed.

     

    Artikel 2.

    Het Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek gaat in vanaf 1 september 2021.

     

    Artikel 3.

    Het Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek wordt als bijlage toegevoegd aan het algemene Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur

  • VT-Cultuur

   • Jaarrekening, activiteitenverslag en verslag accountant Cultuurregio Leie Schelde - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Krachtens artikel 12 van de statuten moet de Raad van Bestuur IGS Cultuurregio Leie Schelde de jaarrekening, het activiteitenverslag en verslag accountant voorleggen aan de gemeenteraad.

    De statuten voorzien in een inzagerecht voor de gemeenteraadsleden op het secretariaat van elk van de aangesloten gemeenten.

    Hogere regelgeving
    • Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018
    • Decreet over het lokaal bestuur
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 in verband met de 'Oprichting IGS Cultuurregio Leie Schelde'.
    • Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 in verband met de goedkeuring van de jaarrekening Cultuurregio Leie Schelde (POLS)
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad keurt de jaarrekening, het activiteitenverslag en verslag accountant werkingsjaar 2020 van de Raad van Bestuur Cultuurregio Leie Schelde goed.

  • VT-Sport

   • Goedkeuren statuten Sport@DePinte

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Op advies van de oude sportraad en om aan de hedendaagse noden te beantwoorden, is er een nieuwe structuur opgesteld voor het adviesorgaan sport.

    "Sport@DePinte" zal bestaan uit een beweeg- en sportplatform dat representatief is voor het sportgebeuren binnen de gemeente, waarop iedereen welkom is. Uit de leden van dat platform wordt een kernraad verkozen die de adviezen voorbereidt en verwerkt en tevens zal instaan voor de organisatie van inspraakmomenten. Daarnaast kunnen er tijdelijke werkgroepen ontstaan in functie van specifieke thema's.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 304
    • Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 november 2009 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact
    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 2021/E-ADVIESRD/0740-03/649307/GEMEENTE/ADV/P005-2025 - saldo 250 euro
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt de statuten van het adviesorgaan Sport@DePinte, zoals gevoegd in bijlage en dewelke integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed.

     

    Artikel 2.

    Bij de installatie van het huidig adviesorgaan voor sport, wordt de oude sportraad opgeheven.

  • Financiën

   • Meerjarenplan - kredietverschuiving 1/2021 & 2/2021 - kennisname

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    In het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 werd gestipuleerd dat de lopende regels inzake kredietbeheer behouden blijven tot een organisatiebeheersingssysteem op punt staat.

    Wijzigen van de kredieten in een meerjarenplan kan op 3 manieren gebeuren:

     

    • Meerjarenplanaanpassing
     Een meerjarenplanaanpassing gebeurt wanneer (schema M3):
     • de uitgavenkredieten op niveau van het totaal exploitatie en totaal investeringen overschreden wordt (limitatief)
     • er extra ontvangstenkredieten voor financiering gevraagd worden (limitatief)
     • er extra uitgavenkredieten om leningen toe te staan gevraagd worden (limitatief)

              Het vaststellen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

    • Meerjarenplanverschuiving
     Een meerjarenplanverschuiving is een verschuiving in evenwicht, waarbij het gewijzigde cijfermateriaal de opgelegde limieten (schema M3 - supra) niet overschrijdt.
     Over alle beleidsdomeinen, beleidsitems heen kunnen wijzigingen gerealiseerd worden.

     Binnen de geldende regels van de kredietbewaking kunnen kredieten limitatief binnen het meerjarenplan verschoven worden binnen het totaal van de:

     • exploitatie-uitgaven;
     • investeringsuitgaven;
     • financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
     • financieringsontvangsten voor de leningen en de leasings.

     Het goedkeuren is een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.
     De raad neemt hiervan kennis.

     

    • Wijziging van de raming
     Een aanpassing van de raming is een wijziging in evenwicht, waarbij het gewijzigde cijfermateriaal de impact op prioritair beleid, beleidsdomein, beleidsitem, minimum algemeen rekeningstelsel niet wijzigt. De bedragen zijn ook beperkt.
     Dit kan worden doorgevoerd zonder formele goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen of zonder autorisatie van de raad.
     De financieel directeur keurt op voorstel van de diensten goed.
     Het college van burgemeester en schepenen neemt hiervan kennis.
    Hogere regelgeving
    • Decreet over het Lokaal Bestuur
    • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
    • Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
    • Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen
    • Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen
    Vorige beslissingen
    • Besluit van college burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 waarbij het bepalen financiële procedures in afwachting van uitwerking organisatiebeheersingssysteem
    • Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW werd goedgekeurd
    • Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 deel OCMW werd goedgekeurd
    • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2021 waarbij het meerjarenplan-kredietverschuiving 1/2021 werd vastgesteld
    • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2021 waarbij het meerjarenplan-kredietverschuiving 2/2021 werd vastgesteld
    Motivering

    Op basis van het nazicht van de boekhouding, de standopgave en de input vanuit de diensten werd de meerjarenplankredietverschuivingen 1/2021 en 2/2021 opgesteld (zie bijlage).

    De voornaamste wijzigingen zijn:

    • een aantal technische verschuivingen: veranderen van algemene rekening, budgethouder, ...
    • een aantal verschuivingen in het kader van de dagelijkse werking
    • verschuivingen in het kader van de vaccinatiestrategie

     

     

    De verschuivingen zijn limitatief wat betekent dat het totaalbedrag uit het meerjarenplan voor de kredieten 2021 van het toegekende exploitatie -en investeringskrediet niet wijzigt. Daarom worden de wettelijke schema's niet opnieuw afgedrukt.

    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad neemt kennis van de meerjarenplankredietverschuivingen 1/2021 & 2/2021- deel gemeente, zoals gehecht in bijlage.

  • OGG

   • Aankoop bolderkar en bakfiets voor vervoer kinderen tussen VBS De Pinte en BKO Ferm 't Bommeltje

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    Na schooltijd kunnen de kinderen opgevangen worden tijdens de korte opvang op school of voor de lange opvang in BKO Ferm De Pinte, in het "Huis van het Kind" 't Bommeltje. Voor het vervoer van de kinderen tussen de school en 't Bommeltje werd tot nu toe gekozen voor een bus. Wegens de hoge kostprijs en het milieuonvriendelijk karakter van de bus wenst men deze af te schaffen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op die dagen te vervangen door een milieuvriendelijker alternatief. Enkel op woensdag wenst men de bus te behouden aangezien de kinderen uit de Vrije Basisschool Zevergem die middag naar 't Bommeltje komen en dit wegens de grote afstand voor de kinderen uit de Vrije Basisschool Zevergem.

    De grotere kleuters en lagere schoolkinderen zullen te voet vanuit de Vrije Basisschool De Pinte naar BKO Ferm 't Bommeltje stappen. Voor het vervoer van de allerkleinste kleuters wenst men een 10-zit bolderkar en een 6-zit elektrisch ondersteunde bakfiets aan te kopen, zoals voorgesteld. Deze vervoersmiddelen zijn milieuvriendelijk en duurzaam.

    Men wenst volgende duurzame aankopen te doen voor het vervoer van de jongste kleuters:

    • 1X bolderkar type Rambler Explorer 120, 10-zits
    • 1X Babboe e-Max elektrisch, 6-zits
    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 betreffende de goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW
    • Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 betreffende het definiëren van het begrip dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het vaststellen van plaatsingsprocedure en voorwaarden op overheidsopdrachten - beginkrediet 2021
    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 2021/Z-SAMENOPV/0945-01/231000/GEMEENTE/OPV/P092-2025: beschikbaar krediet 1200 euro
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.
    De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een bolderkar type Rambler Explorer 120, kostprijs 1904 euro inclusief btw.


    Artikel 2.
    De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een bakfiets type Babboe e-Max, kostprijs 4145,90 euro inclusief btw.


    Artikel 3.
    De gemeenteraad vraagt om in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing bijkomend krediet van 4849,90 euro te voorzien.

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    De coronacrisis en de genomen maatregelen hebben een ernstige impact op onze samenleving. Het lokaal bestuur heeft dan ook de intentie om te bekijken hoe de burgers, verenigingen, zelfstandigen ... hierin ondersteund kunnen worden.

    Hierbij wordt de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in de gemeente tijdens de raadszitting meegedeeld.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in de gemeente De Pinte.

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Feiten en context

    De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 30 augustus. Deze zal fysiek doorgaan.

     

    De voorzitter deelt mee dat het Bijzonder Nood- en Interventieplan Zeverrock voortaan niet meer zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Wegens de gewijzigde wetgeving is het niet meer verplicht om dit te agenderen op de gemeenteraad. Het BNIP zal wel nog ter info doorgemaild worden aan de raadsleden.

   • Mondelinge vragen

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Besluit

    Op de vraag van de voorzitter wie van de raadsleden een mondelinge vraag wil stellen, wordt genoteerd:

     

    Raadslid Van Den Abbeele: twee vragen

    Raadslid Verleyen: één vraag

    Raadslid Van Nieuwenhuyze: één vraag

    Raadslid Quintyn: drie vragen

    Raadslid Gomes: twee vragen

     

    De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.

     

    2021/MVDA/5: Raadslid Van Den Abbeele vraagt naar de mogelijkheid om het rapport van de gemeentemonitor aan de agenda toe te voegen van een gemeenteraadscommissie.

    Deze vraag zal worden meegenomen door de voorzitter van de algemene gemeenteraadscommissie, raadslid Eechaute.

     

    2021/MVDA/6: Raadslid Van Den Abbeele vraagt of de burgemeester de brief omtrent het PFOS-dossier ontving en of deze vermelding maakt van plekken die gemeten moeten worden.

    Er wordt geantwoord dat de brief ontvangen werd. De milieudienst volgt het dossier op, samen met de brandweer en OVAM. Tegen 1 juli moet de info doorgestuurd worden. Waarna tegen 15 juli meer gedetailleerde info zal ontvangen worden om mee aan de slag te gaan. Ook de burgemeester en schepen van milieu en duurzaamheid volgen dit mee op.

     

    2021/CV/7: Raadslid Verleyen wenst te weten hoeveel inwoners er gemiddeld per maand de livestream van de gemeenteraad meevolgen. Bijkomend stelt ze de vraag of de mogelijkheid tot hybride vergaderingen bekeken wordt, vanaf het moment dat de raad opnieuw fysiek plaatsvindt. Hierdoor hebben de inwoners de keuze om de raad fysiek of digitaal bij te wonen.

    Er wordt geantwoord dat er op dit moment 12 kijkers de raad via de livestream volgen. Gemiddeld waren er de afgelopen maanden tussen de 10 en 20 kijkers. Omwille van enkele praktische bezwaren lijkt het niet evident om hybride vergaderingen te organiseren. De mogelijkheden worden verder bekeken.

     

    2021/AVN/2: Raadslid Vannieuwenhuyze meldt dat de hagen, die de fietspaden en de weg scheiden, te hoog zijn waardoor het zicht belemmerd wordt en er gevaar is voor het wegverkeer.

    Er wordt akte genomen van de vraag en deze zal besproken worden met de dienst.

     

    2021/IQ/4: Raadslid Quintyn heeft drie vragen met betrekking tot de nieuwe vervoersregio. Ze vraagt zich af of de schepen heeft ingestemd met het besluit tot het afschaffen van acht bushaltes. Daarnaast vraagt ze of het bestuur een idee heeft hoe het vervoer op maat er concreet zal uitzien en welke tarieven daaraan verbonden zullen zijn. Een derde vraag heeft betrekking op het toegankelijk maken van bushaltes. Raadslid Quintyn vraagt of, nu het halteplan bekend is, dit in 2021 zal uitgevoerd worden.

    Er wordt geantwoord dat de beslissingen gemaakt zijn op basis van objectieve metingen, o.a. opstappende reizigers. Er zijn bilaterale overleggen geweest en er werd informatie uitgewisseld via de vervoerregioraden. Het vervoer op maat zal landelijke gebieden ontsluiten en is de opvolger van de belbus. Het principe van het nieuw vervoerplan is die van basisbereikbaarheid. De tarifering voor dit vervoer op maat wordt nog uitgewerkt.

    Wat betreft het toegankelijk maken van bepaalde bushaltes is het de bedoeling hiermee in het najaar aan de slag te gaan.

     

    2021/EG/10: Raadslid Gomes vraagt hoeveel 9840-bonnen er zijn uitgegeven en hoeveel er niet werden geïnd.

    Dit aantal zal worden opgevraagd en in een volgende zitting worden meegedeeld.

     

    2021/EG/11: Raadslid Gomes wenst te weten in welke mate de piste van de Zorgband nog wordt opengehouden en bekeken.

    Er wordt geantwoord dat de piste van de Zorgband momenteel niet aan de orde is aangezien de eigen procedure nog wordt gevolgd.

Namens Gemeenteraad,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad