Terug
Gepubliceerd op 04/10/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/09/2021 - 20:00

Uitbetaling 9840-bonnen na geldigheidsdatum - goedkeuring

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
Feiten en context

Volgens artikel 5 van het reglement op de 9840-bonnen zijn deze geschenkbonnen één jaar geldig. De deelnemende handelaar heeft daarna uiterlijk twee maanden de tijd om deze bonnen binnen te brengen op het gemeentehuis met het oog op terugbetaling.

Het systeem van de 9840-bon is operationeel sedert vorig jaar. Sinds mei dit jaar heeft de gemeente echter diverse bonnen ontvangen die door de handelaars te laat zijn binnengebracht en strikt genomen (volgens art. 5) niet meer mogen terugbetaald worden. Niet onlogisch dat dit nu voorvalt: het zijn de eerste bonnen die aan hun vervaltermijn (12+2 maanden) toe zijn.

Het lijkt aangewezen om de deelnemende handelaars nogmaals en uitdrukkelijk te wijzen op de vervaltermijnen uit artikel 5 en hun belang om de ontvangen bonnen tijdig binnen te brengen op het gemeentehuis, met het oog op terugbetaling.

Het schepencollege heeft op 18 juni 2021 kennis genomen van deze problematiek, maar is zelf niet bevoegd.

Voorgesteld wordt om, om billijkheidsreden en om het feit dat het systeem van deze geschenkbon redelijk nieuw is, eenmalig een uitzondering te maken op de toepassing van artikel 5 en de ontvangen vervallen bonnen toch uit te betalen aan de betrokken handelaars. En om de communicatie rond de werking en vervaltermijnen van de 9840-bon te hernemen ten aanzien van de handelaars.

Hogere regelgeving
  • Decreet over het lokaal bestuur
Vorige beslissingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 tot goedkeuring van het reglement op de 9840-bon

Gelet op het ter zitting aangebracht amendement om het voorstel van besluit te wijzigen en waarbij wordt voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen en waarmee éénparig akkoord wordt gegaan:

Artikel 1.

De gemeenteraad besluit, om billijkheidsreden en het feit dat het systeem van deze geschenkbon relatief nieuw is, om eenmalig een uitzondering te maken op de toepassing van artikel 5 van het reglement op de 9840-bon en om het schepencollege op te dragen om de reeds ontvangen maar vervallen bonnen toch uit te betalen aan de betrokken handelaars. Dit betekent dat de bonnen die een geldigheidsdatum hebben tot op heden verlengd worden tot en met 31 december 2021. Het college dient tevens haar communicatie over de werking van de 9840-bon en haar vervaltermijnen te herhalen ten aanzien van de nu deelnemende, maar ook toekomstig deelnemende handelaars."

Gelet op het ter zitting aangebracht amendement om het voorstel van besluit te wijzigen en waarbij wordt voorgesteld een tweede artikel ter stemming voor te leggen en waarmee éénparig akkoord wordt gegaan:

Artikel 2.

In artikel 5 van het bestaande reglement op de 9840-bon wordt de termijn van twee maanden vervangen door een termijn van zes maanden.”

Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad besluit, om billijkheidsreden en het feit dat het systeem van deze geschenkbon relatief nieuw is, om eenmalig een uitzondering te maken op de toepassing van artikel 5 van het reglement op de 9840-bon en om het schepencollege op te dragen om de reeds ontvangen maar vervallen bonnen toch uit te betalen aan de betrokken handelaars. Dit betekent dat de bonnen die een geldigheidsdatum hebben tot op heden verlengd worden tot en met 31 december 2021. Het college dient tevens haar communicatie over de werking van de 9840-bon en haar vervaltermijnen te herhalen ten aanzien van de nu deelnemende, maar ook toekomstig deelnemende handelaars.

 

Artikel 2.

In artikel 5 van het bestaande reglement op de 9840-bon wordt de termijn van twee maanden vervangen door een termijn van zes maanden.