Terug
Gepubliceerd op 06/10/2021

Besluitenlijst  Gemeenteraad

ma 27/09/2021 - 20:00 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

    Goedgekeurd

    De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 7 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op Pintefeest 2021

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 7 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op Pintefeest 2021.

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op de kermis van Pintefeest 2021

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op de kermis van Pintefeest 2021.

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 13 september 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 13 september 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).

  • IZ-Lokale economie

   • Uitbetaling 9840-bonnen na geldigheidsdatum - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad besluit, om billijkheidsreden en het feit dat het systeem van deze geschenkbon relatief nieuw is, om eenmalig een uitzondering te maken op de toepassing van artikel 5 van het reglement op de 9840-bon en om het schepencollege op te dragen om de reeds ontvangen maar vervallen bonnen toch uit te betalen aan de betrokken handelaars. Dit betekent dat de bonnen die een geldigheidsdatum hebben tot op heden verlengd worden tot en met 31 december 2021.

    De gemeenteraad besluit om in artikel 5 van het bestaande reglement op de 9840-bon de termijn van twee maanden te vervangen door een termijn van zes maanden.

  • ROM-Milieu

   • Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT containers, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep goed.

   • Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt de politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goed.

  • Grondzaken

   • Grote Steenweg - Landuitstraat - Den Beer - goedkeuring addendum studieopdracht

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt het addendum aangaande de studieopdracht voor de collector Landuit - Den Beer goed.
    De ondertekening van het addendum wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

  • Financiën

   • Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2021 - kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de semestriële opvolgingsrapportering per 30 juni 2021.

  • Sociale dienst

   • Samenwerkingsovereenkomst I CAN - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst I CAN goed.

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in de gemeente De Pinte.

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

   • Mondelinge vragen

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de mondelinge vragen en antwoorden.

Namens Gemeenteraad,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad