Terug
Gepubliceerd op 27/10/2021

Notulen  Gemeenteraad

ma 27/09/2021 - 20:00 Raadzaal
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid

De voorzitter opent de zitting op 27/09/2021 om 19:53.

 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het Lokaal Bestuur
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd mits aanpassing van de mondelinge vraag van raadslid Quintyn in verband met de concessie.

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 7 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op Pintefeest 2021

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Vanaf 1 september 2021 werden er bepaalde versoepelingen ingevoerd inzake de mondmaskerplicht.

    Krachtens artikel 25, lid 2, 6° van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 is eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

    Pintefeest 2021 dient aanzien te worden als druk bezochte plaats.

    De burgemeester kan aldus bijkomende passende preventiemaatregelen nemen inzake mondmaskerplicht op deze plaats. Het is immers noodzakelijk dat er bepaalde restricties worden voorzien om de risico’s van besmetting en verspreiding van het virus te beperken. Het dragen van een mondmasker kan een belangrijke rol hierin spelen.

    Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval.

    Hogere regelgeving
    • Artikel 133, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
    • Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
    • Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 7 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op Pintefeest 2021.

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op de kermis van Pintefeest 2021

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Vanaf 1 september 2021 werden er bepaalde versoepelingen ingevoerd inzake de mondmaskerplicht.

    Krachtens artikel 25, lid 2, 6° van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 is eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

    De kermis naar aanleiding van Pintefeest 2021 dient aanzien te worden als druk bezochte plaats.

    De burgemeester kan aldus bijkomende passende preventiemaatregelen nemen inzake mondmaskerplicht op deze plaats. Het is immers noodzakelijk dat er bepaalde restricties worden voorzien om de risico’s van besmetting en verspreiding van het virus te beperken. Het dragen van een mondmasker kan een belangrijke rol hierin spelen.

    Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval.

    Hogere regelgeving
    • Artikel 133, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
    • Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
    • Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    Vorige beslissingen
    • Burgemeesterbesluit van 10 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op de kermis van Pintefeest 2021
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 september 2021 betreffende politieverordening betreffende de mondmaskerplicht op de kermis van Pintefeest 2021.

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 13 september 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Bij burgemeesterbesluit van 13 september 2021 werd het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) opgeheven.

    Hierdoor kunnen de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn terug fysiek doorgaan.

    Deze maatregel is verantwoordbaar gezien de aanzienlijke daling in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

    Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval.

    Hogere regelgeving
    • artikel 134 § 1 en 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet
    • Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
    • Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
    • Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    Vorige beslissingen
    • Burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
    • Burgemeesterbesluit van 5 augustus 2021 betreffende gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
    • Burgemeesterbesluit van 13 september 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 13 september 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).

  • IZ-Lokale economie

   • Uitbetaling 9840-bonnen na geldigheidsdatum - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Volgens artikel 5 van het reglement op de 9840-bonnen zijn deze geschenkbonnen één jaar geldig. De deelnemende handelaar heeft daarna uiterlijk twee maanden de tijd om deze bonnen binnen te brengen op het gemeentehuis met het oog op terugbetaling.

    Het systeem van de 9840-bon is operationeel sedert vorig jaar. Sinds mei dit jaar heeft de gemeente echter diverse bonnen ontvangen die door de handelaars te laat zijn binnengebracht en strikt genomen (volgens art. 5) niet meer mogen terugbetaald worden. Niet onlogisch dat dit nu voorvalt: het zijn de eerste bonnen die aan hun vervaltermijn (12+2 maanden) toe zijn.

    Het lijkt aangewezen om de deelnemende handelaars nogmaals en uitdrukkelijk te wijzen op de vervaltermijnen uit artikel 5 en hun belang om de ontvangen bonnen tijdig binnen te brengen op het gemeentehuis, met het oog op terugbetaling.

    Het schepencollege heeft op 18 juni 2021 kennis genomen van deze problematiek, maar is zelf niet bevoegd.

    Voorgesteld wordt om, om billijkheidsreden en om het feit dat het systeem van deze geschenkbon redelijk nieuw is, eenmalig een uitzondering te maken op de toepassing van artikel 5 en de ontvangen vervallen bonnen toch uit te betalen aan de betrokken handelaars. En om de communicatie rond de werking en vervaltermijnen van de 9840-bon te hernemen ten aanzien van de handelaars.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 tot goedkeuring van het reglement op de 9840-bon
    Adviezen
    • Advies van de LEM-raad van 15 september 2021
    Varia

    Gelet op het ter zitting aangebracht amendement om het voorstel van besluit te wijzigen en waarbij wordt voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen en waarmee éénparig akkoord wordt gegaan:

    Artikel 1.

    De gemeenteraad besluit, om billijkheidsreden en het feit dat het systeem van deze geschenkbon relatief nieuw is, om eenmalig een uitzondering te maken op de toepassing van artikel 5 van het reglement op de 9840-bon en om het schepencollege op te dragen om de reeds ontvangen maar vervallen bonnen toch uit te betalen aan de betrokken handelaars. Dit betekent dat de bonnen die een geldigheidsdatum hebben tot op heden verlengd worden tot en met 31 december 2021. Het college dient tevens haar communicatie over de werking van de 9840-bon en haar vervaltermijnen te herhalen ten aanzien van de nu deelnemende, maar ook toekomstig deelnemende handelaars."

    Gelet op het ter zitting aangebracht amendement om het voorstel van besluit te wijzigen en waarbij wordt voorgesteld een tweede artikel ter stemming voor te leggen en waarmee éénparig akkoord wordt gegaan:

    Artikel 2.

    In artikel 5 van het bestaande reglement op de 9840-bon wordt de termijn van twee maanden vervangen door een termijn van zes maanden.”

    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad besluit, om billijkheidsreden en het feit dat het systeem van deze geschenkbon relatief nieuw is, om eenmalig een uitzondering te maken op de toepassing van artikel 5 van het reglement op de 9840-bon en om het schepencollege op te dragen om de reeds ontvangen maar vervallen bonnen toch uit te betalen aan de betrokken handelaars. Dit betekent dat de bonnen die een geldigheidsdatum hebben tot op heden verlengd worden tot en met 31 december 2021. Het college dient tevens haar communicatie over de werking van de 9840-bon en haar vervaltermijnen te herhalen ten aanzien van de nu deelnemende, maar ook toekomstig deelnemende handelaars.

     

    Artikel 2.

    In artikel 5 van het bestaande reglement op de 9840-bon wordt de termijn van twee maanden vervangen door een termijn van zes maanden.

  • ROM-Milieu

   • Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT containers, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Gezien een aantal wijzigingen in de afvalophaling, dringt een aanpassing van het retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep zich op.

    In plaats van een waarborg te vragen voor het gebruik van een GFT-container, moeten de containers voortaan worden aangekocht gezien dit minder administratieve handelingen inhoudt en de container is dan ook niet langer gebonden aan een adres.

    De prijs van de waarborg wordt gelijk gehouden voor de aankoop, namelijk 15 euro.

    Voor de inwoners die reeds in het verleden een waarborg hebben betaald, wordt een overgangsregeling voorzien. Inwoners die niet wensen dat de GFT-container hun eigendom wordt, dienen contact op te nemen met de milieudienst om de container af te geven en hun waarborg terug te krijgen. Hiervoor wordt een overgangstermijn voorzien tot 30 september 2022. Hiervoor zal de nodige communicatie gebeuren.

    De verkoop van kmo-zakken voor handelaars en verenigingen werd stopgezet, dit werd verwijderd uit artikel 2.

    Hogere regelgeving
    • Grondwet
    • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
    • Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
    • Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
    • omzendbrief KB/ABB 2Ol9/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
    • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
    • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
    • Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016 en latere wijzigingen
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 betreffende de goedkeuring retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
    • Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de goedkeuring retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 0-AFVAV03/00-0217/00424/Gemeente/DZM/IP-geen
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT containers, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep, zoals gehecht in de bijlage, goed.

     

    Artikel 2.

    Dit retributiereglement treedt in werking op 1 november 2021 tot en met 31 december 2025 en wordt bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet lokaal bestuur.
    Het retributiereglement van 29 augustus 2016 op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep wordt opgeheven op 1 november 2021.
    Het retributiereglement van 16 december 2019 op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep wordt opgeheven op 1 november 2021.


    Artikel 3.

    Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, IVM en OVAM.

   • Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Bij besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 werd deze politieverordening het laatst gewijzigd, ondertussen zijn er opnieuw een aantal aanpassingen door te voeren (wetgeving, nieuwe fracties, afsprakensysteem, ...).

    Hierdoor dient de politieverordening te worden aangepast.

    In volgende artikelen werden wijzigingen aangebracht:

    • art 15 §4: maximum 3 zakken van 60l, dus 180 liter in plaats van 4 (240l) (uitvoeringsplan)
    • art.19: toegevoegd 'horeca'
    • art 31-34: wijzigingen met betrekking tot de aankoop van een GFT-container in plaats van waarborg
    • art.55 §9: bezoekers dienen een afspraak te maken - nieuw artikel
    • art.56: - asbest: moet verpakt aangeleverd en getransporteerd worden (omzendbrief)
                - nieuwe fracties: matrassen, roofing, nirenibra, kalkhoudend
    Hogere regelgeving
    • Decreet over het Lokaal Bestuur
    • Nieuwe gemeentewet
    • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
    • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
    • Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016 en latere wijzigingen
    • Omzendbrief betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27 augustus 2008 over de inzameling van asbestcement op de recyclageparken in het Vlaams gewest
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 in verband met de politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De politieverordening, zoals gehecht in bijlage, betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd.


    Artikel 2.

    Deze politieverordening treedt in werking op 1 oktober 2021. De gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2019 met betrekking tot de politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt opgeheven vanaf 1 oktober 2021.

     

    Artikel 3.

    Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de nieuwe gemeentewet en het decreet lokaal bestuur.

     

    Artikel 4.

    Een eensluidend afschrift van deze verordening wordt conform het decreet lokaal bestuur, toegezonden aan de Deputatie Oost-Vlaanderen, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank en de zonechef van de politiezone Schelde-Leie.
    Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en IVM.

  • Grondzaken

   • Grote Steenweg - Landuitstraat - Den Beer - goedkeuring addendum studieopdracht

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Naar aanleiding van de Multilaterale Overeenkomst Studiebureaus van 1 februari 2018 tussen Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en ontwerper Astro-plan bvba, Reinaertdreef 2 te 9300 Aalst, werd er op 29 oktober 2020 een overeenkomst afgesloten tussen beide partijen met betrekking tot de studieopdracht van het investeringsproject collector Landuit - Den Beer.

    Naar aanleiding van de engagementsverklaring van gemeente De Pinte, gemeente Nazareth en Farys, heeft Aquafin een addendum opgemaakt aan de overeenkomst van 29 oktober 2020. Op die manier komen de partijen overeen dat binnen de projectscope, zoals gedefinieerd in de overeenkomst van 29 oktober 2020 voor de studieopdracht van het investeringsproject collector Landuit - Den Beer, de studie voor volgende projectdelen wordt uitgevoerd:

    • Farys:
     • GUP-44012-006 - Kriekestraat, Landuitstraat + aanvullende antennes
     • GUP-44012-015 - N60c Grote Steenweg - Den Beer - Korte Veldstraat
     • Wijk Landuit
    • De Pinte:
     • Kriekestraat - Landuitstraat + aanverwante antennes + bijhorende wegverfraaiingswerken
     • N60c Grote Steenweg - Den Beer - Veldstraat + bijhorende wegverfraaiingswerken
    • Nazareth:
     • Wijk Landuit + bijhorende wegverfraaiingswerken.

    Voor het overige blijven de bepalingen van de tussen de ontwerper en Aquafin afgesloten overeenkomst onverkort van toepassing tenzij er in dit addendum uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de tussen Aquafin en de ontwerper gesloten overeenkomst betreffende studieopdracht van 29 oktober 2020.

    Vorige beslissingen
    • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2020 betreffende de engagementsverklaring bovenlokaal project collector Landuit - Den Beer
    Plaats in meerjarenplan en budget
    • 2021/D-RIO/0200-01/214307/GEMEENTE/GZN/P055-2025
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.

    De gemeenteraad keurt het addendum aangaande de studieopdracht voor de collector Landuit - Den Beer, als bijlage bij dit besluit, goed.

     

    Artikel 2.

    De gemeenteraad delegeert de ondertekening van het addendum aan het college van burgemeester en schepenen.


    Artikel 3.

    De nodige kredieten worden bij aanpassing van het meerjarenplan voorzien in het exploitatiebudget, op beleidsitem 2021/D-RIO/0200-01/214307/GEMEENTE/GZN/P055-2025.

  • Financiën

   • Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2021 - kennisname

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Het decreet lokaal bestuur legt de verplichting op om tussentijds een opvolgingsrapportering voor te leggen aan de raad. Dit moet minstens één keer per jaar gebeuren over de toestand per 30/06.

    De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. Ze geeft de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en actieplannen zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De rapportering maakt ook melding van de financiële risico's.

    Daarnaast moet de opvolgingsrapportering melding maken van de eventuele wijzigingen in de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft bij de opmaak van het planningsrapport waarover het tussentijds rapporteert. Dit is voor deze opvolgingsrapportering nihil.

    De tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, maar moet de raadsleden wel toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen.

    De opvolgingsrapportering bestaat uit een stand van zaken prioritaire actieplannen, een vergelijking gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven lopend jaar en aanvullende informatie.
    In het meerjarenplan 2020-2025 gebeurt het presentatieniveau op actieplan.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het Lokaal Bestuur
    • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
    • Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
    • Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen
    Vorige beslissingen
    • Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel gemeente – vaststellen
    • Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW – goedkeuren
    • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2021 - Semestriële opvolgingsrapport 30/06/2021 - kennisname
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad neemt kennis van de semestriële opvolgingsrapportering per 30 juni 2021.

  • Sociale dienst

   • Samenwerkingsovereenkomst I CAN - goedkeuring

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Situering ESF oproep


    ESF-Oproep 490: Dit is een bisversie van de ESF-oproep 457 “Outreach & Activering” die gelanceerd werd op 6 maart 2019 en waarbinnen op 24 september 2019 68 projecten werden goedgekeurd. De projecten gingen van start tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 en lopen af op 31 december 2021. Verscheidene recente consultatierondes tonen een actuele nood voor een uitbreiding van desbetreffend aanbod. Om op deze noden in te spelen, in combinatie met de doelstelling de resterende middelen van het ESF programma 2014-2020 optimaal te benutten, wenst afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen in een harmonieus geheel, de ESF-oproep 457 "Outreach & Activering" opnieuw te lanceren onder een bisversie.


    De doelstelling van de oproep 490 – “Outreach & Activering – II” is om in Vlaanderen en Brussel outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Deze projecten dragen bij aan het algemeen verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Op deze manier trachten projecten een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte.

    De projectperiode situeert zich van 1 januari 2021 tot en met 30 december 2022.


    De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen & Brussel, die expertise hebben in het benaderen (outreach) en begeleiden van personen die moeilijk tot niet gekend zijn bij de arbeidsmarktinstanties ((inactieve) arbeidsreserves), en die mits de nodige begeleiding op maat kunnen worden ondersteund in hun zoektocht naar werk of opleiding.

     

    Situering Project I CAN


    Projectindieners: Arktos en Emino dienen een projectvoorstel in en richten zich onder andere tot de OCMW's om mee in te stappen.

    Arktos (https://arktos.be) is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident is.


    Emino (https://www.emino.be) beschikt over een jarenlange expertise inzake arbeidsbeperking, gezondheidsproblemen en de arbeidsmarkt.
    Vanuit een structureel samenwerkingsverband tussen Emino en Arktos én een sterk netwerk met lokale partners willen ze aan de slag gaan met een specifieke doelgroep.


    Met hun project richten ze zich naar alle werkzoekenden die kampen met een multiproblematiek op verschillende levensdomeinen en hun verhindert stappen te zetten naar werk of opleiding.
     
    Emino en Arktos stellen de vraag tot samenwerking, en dit voor de geïnteresseerde besturen.

    Hogere regelgeving
    • Wet van 26 mei 2002 betreffende recht op maatschappelijke integratie
    • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
    Motivering

    Binnen onze gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde beschikt men over heel wat activeringsmogelijkheden. TWE, wijk-werken, stages, etc. via VDAB, sociale tewerkstelling, etc. Toch is er nog een groot doelpubliek die hier geen aansluiting in kan vinden. Dit omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om in te stappen in dergelijke trajecten. Ook in De Pinte zijn er een aantal cliëntendossiers waarbij bij het toeleiden naar werk geen vooruitgang wordt geboekt ondanks diverse pogingen van de maatschappelijk werker en VDAB.

    Via het I CAN-project kan de gemeente beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino en Arktos om deze doelgroep te versterken. Het project richt zich op het wegwerken van bestaande drempels die afstand tot de arbeidsmarkt zo groot maken dat instappen in een activeringstraject nog geen haalbare kaart is. Dit wil zeggen dat dit project een voortraject is voor cliënten die niet toeleidbaar zijn naar werk omdat er nog te veel randvoorwaarden zijn bv. drugproblematiek, geen opvang voor kinderen enz. Naar taal dient er wel een niveau 1.2 te zijn.

    Het project richt zich erop het vermogen van de doelgroep, de totale set van competenties om stappen te zetten naar werk te verhogen, te vinden en te behouden. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.

    Binnen het I CAN-project leveren Arktos en Emino de deskundigheid en personeelsinzet. De lokale besturen moeten niet aanwerven of voorzien in bijkomende expertise


    De projectvereniging wijk-werken Leie en Schelde zelf zal geen overeenkomst afsluiten met het project. Wel kan er indien gewenst ondersteund worden door deelname aan de jaarlijkse stuurgroep, alsook ondersteuning komen bij de organisatie van de drie maandelijkse lokale stuurgroep.

     

    Voor de berekening van het aantal deelnemers voor het traject dient in acht genomen te worden dat enkel deelnemers in aanmerking komen die nog niet in een GTB of ander traject zitten. Dit omdat er geen dubbele financiering mogelijk is.  
     
    Binnen het aanvraagdossier kunnen trajecten gevraagd worden voor de werkingsjaren 2021 en 2022. Er wordt voorgesteld om 2 keer 3 trajecten aan te vragen.

    Plaats in meerjarenplan en budget

    Het project kadert binnen de ESF oproep 457 ‘Outreach en activering’. Hierbij staat ESF Vlaanderen in voor 80% van de projectkosten. Daar de ESF oproep een noodzakelijke cofinanciering vraagt van 20% bedraagt de kostprijs 560 euro per traject.  
    Het bedrag van de cofinanciering is jaarlijks te betalen tenzij het bestuur vraagt om de volledige factuur over 2 jaar in 2021 te betalen met de Vlaamse middelen COVID-19.

    • 2021/0-C-ARMBST/0900-02/649268/GEMEENTE/SDN/IP-GEEN
    Publieke stemming
    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
    Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
    Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
    Besluit

    Artikel 1.


    De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst I CAN, zoals gehecht in de bijlage, goed. De algemeen directeur en wd. burgemeester worden gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

     

    Artikel 2.
    In het kader van het project 'I CAN' dat Arktos en Emino indienen in het kader van de ESF oproep 490 “Outreach & Activering II” , gaat de gemeenteraad akkoord met het leveren van een cofinanciering ten bedrage van 6 trajecten * 560 euro.


    Het lokaal bestuur wenst binnen de oproep ESF 490 volgende trajecten aan te vragen:  

     Periode*          1/1/2021 – 31/12/2021 1/1/2022 – 31/12/2022
     Aantal trajecten in de loop van de uitvoeringsperiode 3 trajecten                 3 trajecten    
     Tussenkomst per traject 560 euro 560 euro
     Totaal bedrag voor de uitvoeringsperiode 1680 euro 1680 euro    Artikel 3.
    Deze cofinanciering wordt voorzien voor de verplichte cofinanciering van 20% conform de oproep 490. De cofinanciering is verschuldigd bij goedkeuring van het project door ESF-Vlaanderen.

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - kennisname

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    De coronacrisis en de genomen maatregelen hebben een ernstige impact op onze samenleving. Het lokaal bestuur heeft dan ook de intentie om te bekijken hoe de burgers, verenigingen, zelfstandigen ... hierin ondersteund kunnen worden.

    Hierbij wordt de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in de gemeente tijdens de raadszitting meegedeeld.

    Hogere regelgeving
    • Decreet over het lokaal bestuur
    Besluit

    Enig artikel.

    De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in de gemeente De Pinte.

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad plaatsvindt op 25 oktober 2021.

     

    De voorzitter nodigt de raadsleden uit voor de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de joggingclub op 2 oktober. De uitnodiging hiervoor werd reeds verstuurd.

   • Mondelinge vragen

    Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
    Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
    Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
    Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
    Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
    Veerle Goethals, Algemeen directeur
    Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
    Feiten en context

    Op de vraag van de voorzitter wie van de raadsleden een mondelinge vraag wil stellen, wordt genoteerd:

     

    Raadslid Verleyen: één vraag

    Raadslid Gomes: drie vragen

    Raadslid Van den Abbeele: drie vragen

    Raadslid Vanbiervliet: één vraag

    Raadslid Quintyn: twee vragen

     

    De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.

     

    2021/CV/9 Raadslid Verleyen deelt mee dat er sinds enige tijd zeer zwaar vrachtverkeer rijdt door de Breughellaan. Deze parkeren ook in de Nijverheidsstraat, die een fietsstraat is. Ze vraagt of het bestuur op de hoogte is van deze gevaarlijke situatie en welke maatregelen hiervoor genomen kunnen worden.
    Er wordt geantwoord dat er nog geen klachten over binnen kwamen.

     

    2021/EG/15 Raadslid Gomes meldt dat er in de Keistraat, ter hoogte van de kapel, nog een stukje stronk uit de grond steekt van een gekapte boom. Ze vraagt of dit nog wordt uitgefreesd.
    Er wordt geantwoord dat dit zal nagevraagd worden bij de dienst Openbare infrastructuur.

     

    2021/EG/16 Raadslid Gomes informeert naar de wijze waarop het onderhoud van de petanquebaan in Eekbulk wordt georganiseerd.
    Er wordt geantwoord dat dit zal nagevraagd worden bij de dienst Openbare infrastructuur.

     

    2021/EG/17 Raadslid Gomes kreeg de vraag van enkele jongeren of er een mogelijkheid is om ergens op een overdekte plaats te kunnen samenkomen, zonder hiervoor lokalen te moeten huren.
    Er wordt geantwoord dat de jongeren contact mogen opnemen met de jeugddienst of jeugdraad zodat de mogelijkheden kunnen worden bekeken.

     

    2021/MVDA/9 Raadslid Van Den Abbeele vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de opening van het speelbos, die gepland was in het najaar.
    Er wordt geantwoord dat dit werd uitgesteld naar het voorjaar. Het Parkbos zal in samenwerking met de hogescholen een multimovepad aanleggen. De opening en onthulling van de naam zullen gebeuren wanneer alle werken uitgevoerd zijn.

     

    2021/MVDA/10 Raadslid Van Den Abbeele verwijst naar Pintefeest en doet de suggestie om tijdens dit evenement of op andere momenten extra aandacht te besteden aan nieuwe Pintenaren, jongeren, wijken en hen samen te brengen.
    Er wordt geantwoord dat er tijdens de editie van dit jaar een nieuw initiatief was, de foodmarket. Dit zal geëvalueerd worden naar volgend jaar toe.
    Suggesties mogen doorgegeven worden aan de schepen of de participatiedeskundige. In het infoblad wordt ook een oproep gedaan aan de wijkambassadeurs. Eind november is er een bijeenkomst om te bekijken hoe de wijkversterking kan gerealiseerd worden.

     

    2021/WV/10 Raadslid Vanbiervliet vraagt wanneer er een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Sportbeheer wordt opgemaakt.
    Er wordt geantwoord dat er wordt gewacht op de beslissing in verband met de manier van werking. Er is heel duidelijk gestipuleerd dat als er geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst is, de huidige blijft gelden.

     

    2021/IQ/6 Raadslid Quintyn wenst de stand van zaken te kennen met betrekking tot de invulling van het stationsgebouw, de voorwaarden en planning.
    Er wordt geantwoord dat men de criteria waaraan de voorstellen moeten voldoen heeft gezien. Er is nog een laatste bijeenkomst voorzien om deze op punt te stellen. Vanuit de NMBS werd er een jury samengesteld. In de loop van oktober kunnen projecten worden voorgesteld. Het initiatief ligt in handen van de NMBS.

     

    2021/IQ/7 Raadslid Quintyn vraagt waarom de douches in het OCP nog niet hersteld werden. Ze vraagt een duidelijkere communicatie naar de gebruikers toe.
    Er wordt geantwoord dat de douches met een lint zijn afgesloten, dat er stoelen in de douches staan opgesteld en dat er een affichering is om te vermijden dat deze gebruikt zouden worden. De reden hiervoor is dat er bij een test in mei en augustus legionella werd vastgesteld. De diensten zijn hier onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Ondertussen zijn de douches hersteld. Er werden staalnames gedaan. Na het resultaat daarvan kunnen de douches al dan niet opnieuw in gebruik genomen worden.
    Bijkomend vraagt raadslid Quintyn of er gevaar is indien personen water uit de kraantjes gebruiken.
    Er wordt geantwoord dat het probleem zich voordoet bij het verwarmen van het water. Er stelt zich geen probleem bij het koud water.

Namens Gemeenteraad,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad