Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 28/06/2021 - 20:00

Reglement ambulante activiteiten op openbaar domein en privédomein - goedkeuring

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

Het huidig gemeentelijk reglement ambulante activiteiten is niet meer aangepast aan de recente wetgeving, meer bepaald het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Ook werd een luik ‘occasionele verkoop met niet-commercieel karakter’ toegevoegd. Een voorstel van aanpassing ligt voor.

Hogere regelgeving
  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
  • KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
  • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
  • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
  • Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en raadpleging
Vorige beslissingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten openbare markten
  • Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten openbare markten
Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt het reglement voor de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein en privédomein, zoals gehecht in bijlage, goed.

 

Artikel 2.

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2021.

 

Artikel 3.

Het reglement ambulante activiteiten, goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2019, wordt opgeheven.

 

Artikel 4.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.